Jak zacząć mówić po angielsku bez lęku?

Gdy czytasz lub słuchasz tekstu po angielsku rozumiesz a gdy sam masz coś powiedzieć zapominasz nawet najprostsze słowa? Nie jesteś jedyny. Stres przy mówieniu może mieć różne przyczyny ale dobrą wiadomością jest to, że łatwo jest się z nim uporać.

Przyczyn lęku przy mówieniu w języku obcym jest kilka ale dwie z nich występują najczęściej: Duża rozbieżność między słownictwem pasywnym i aktywnym oraz zbyt mało praktyki w prowadzeniu rozmów.

Nauka Języka Angielskiego

Gdy uczymy się jednostek leksykalnych, nasz mózg zapamiętuje wyrażenia i ich znaczenie ale ta pamięć nie zawsze jest wystarczająca abyśmy na każde życzenie mieli dostęp do pełnej informacji. Ponieważ nasza znajomość języka ojczystego jest nieporównywalnie większa niż języka obcego, o wiele łatwiej jest rozpoznać znaczenie słowa patrząc na wersję w języku obcym. Nasz umysł przeszukuje wtedy „bazę danych” słownictwa, informuje nas, że już to gdzieś widzieliśmy i przyporządkowuje słowom określone znaczenie, bardziej lub mniej dokładnie. Na tym polega słownictwo pasywne zwane inaczej biernym, natomiast słownictwo aktywne zwane inaczej czynnym, to takie, do którego mamy dostęp w każdej chwili tłumacząc „w locie” w obie strony.

Słownictwo aktywne jest dostępne dla nas w dowolnym momencie dlatego przy mówieniu odgrywa ono kluczową rolę ze względu na jego naturę. Mówienie jest procesem doboru słownictwa, które wyrazi nasze myśli. Dobór ten zachodzi w sposób błyskawiczny i tu nie ma czasu na rozszyfrowywanie słownictwa z bazy słownictwa biernego.

Mówienie w Języku Obcym

Można zatem przyjąć, że do sprawnego mówienia w języku obcym potrzeba dużej bazy słownictwa czynnego. Często osoby, które mają problem z mówieniem w języku obcym winę zrzucają na nieśmiałość, jednak dalsza diagnoza niemal zawsze pokazuje, że jest problem ze sprawnym tłumaczeniem w locie słów czy całych wyrażeń z języka ojczystego na obcy.

Aby ten problem rozwiązać konieczny jest proces aktywizacji słownictwa biernego przez różne ćwiczenia językowe, z których najskuteczniejszym i najbardziej naturalnym są po prostu konwersacje z partnerem, który sprawnie posługuje się językiem. Nawet jeśli za pierwszym razem wyrażenie jest bierne, rozmówca przypomni jak ono brzmiało a po kolejnym kilkukrotnym użyciu stanie się ono czynnym i powiększy naszą bazę słownictwa aktywnego.

Będąc świadomym tych procesów, wszystkim moim uczniom oferuję możliwość konwersacji w ramach zajęć, co jest niezbędne do właściwego rozwoju umiejętności mówienia. Chcesz dowiedzieć się więcej sprawdź https://enjoyschool.eu/kontakt/

By Roman Sawicki

59 lat Roman Sawicki wykonuje zawódTechnik Elektroradiolog:Kontakty i wiedza teoretyczna z - Uniwersytet Medyczny w Lublinie Wspaniała znajomość rodzinnego miasta Gdańsk

Znajdziesz ciekawe informacje

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *